Anesthesie

Anesthesie

Beschrijving

Kliniek Amstelveen werkt met zeer ervaren anesthesiologen. Zowel onze anesthesiologen als anesthesieverpleegkundigen hebben jarenlange ervaring op hun vakgebied en blijven door continue scholing op de hoogte van de beste technieken. Zij zorgen er met behulp van geavanceerde bewakingsapparatuur voor dat uw anesthesie veilig verloopt.

    Meer informatie

    Kliniek Amstelveen werkt met zeer ervaren anesthesiologen. Zowel onze anesthesiologen als anesthesieverpleegkundigen hebben jarenlange ervaring op hun vakgebied en blijven door continue scholing op de hoogte van de beste technieken. Zij zorgen er met behulp van geavanceerde bewakingsapparatuur voor dat uw anesthesie veilig verloopt.

    Voordat u onder narcose gaat is het voor de anesthesioloog noodzakelijk om een inschatting van uw gezondheid te maken. Daarom wordt u gevraagd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen waarbij het van belang is dat u dat zo nauwkeurig mogelijk doet. Naar aanleiding van deze vragenlijst kan het zijn dat de anesthesioloog u zal bellen voor nadere informatie van u of om u te adviseren ten aanzien van uw eventuele medicijngebruik. Ook wordt er eventueel nadere informatie opgevraagd bij andere artsen waar u onder behandeling bent of bent geweest. Een enkele keer zal de anesthesioloog u verzoeken om langs te komen voor een uitgebreidere preoperatieve screening.

    Over de voorbereiding voor de narcose ontvangt u een uitgebreid voorlichtingsformulier. Een voorbeeld daarvan kunt u hier bekijken. Op de dag van de operatie zal de anesthesioloog nog kort met u praten en eventueel onderzoeken.

    Er bestaan verschillende vormen van verdoving: Algehele narcose, een regionale anesthesie of een plaatselijke verdoving. De keuze voor een bepaalde techniek wordt meestal bepaald door de aard van de ingreep. In bijna alle gevallen vindt de ingreep onder algehele narcose of lokale verdoving plaats; bij uitzondering bestaat er de mogelijkheid om een regionale anesthesie te geven. Bij algehele narcose wordt u in een kunstmatige slaap gebracht waardoor u de hele operatie niet meemaakt en weer wakker wordt als alles klaar is. Tijdens de narcose wordt u met behulp van monitors continue bewaakt door de anesthesioloog of de anesthesie medewerker. Na de operatie kunt u uitslapen op de verkoeverkamer. Bij een regionale anesthesie wordt er een tijdelijke zenuwblokkade veroorzaakt, waarbij een arm of een been in zijn geheel verdoofd kan worden. Bij een plaatselijke verdoving wordt alleen de plek waar de ingreep plaats vindt verdoofd.