Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen

Beschrijving

Kliniek Amstelveen heeft systematisch en structureel aandacht voor kwaliteit. Ons beleid is gericht op verantwoorde medische zorg. We voeren uitsluitend behandelingen uit als die doeltreffend en doelmatig zijn voor uw klacht. We hanteren een gedegen kwaliteitssysteem en brengen jaarlijks een kwaliteitsverslag uit. Kliniek Amstelveen voldoet aan de eisen die de Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt.

    Meer informatie

    Kliniek Amstelveen heeft systematisch en structureel aandacht voor kwaliteit. Ons beleid is gericht op verantwoorde medische zorg. We voeren uitsluitend behandelingen uit als die doeltreffend en doelmatig zijn voor uw klacht. We hanteren een gedegen kwaliteitssysteem en brengen jaarlijks een kwaliteitsverslag uit. Kliniek Amstelveen voldoet aan de eisen die de Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt.
    Onze artsen zijn ingeschreven in het zogenaamde BIG-register. Dit register hoort bij de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Deze wet stelt regels aan de beroepsuitoefening, bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van artsen.
    We volgen ook de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. De arts is verplicht u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.