Disclaimer en Privacyverklaring

DISCLAIMER

De inhoud van de Dokterkarim.nl website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Dr. Karim is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

PRIVACY VERKLARING

Dr. Karim verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verstrekking van gegevens gebeurt door het aanmaken van een profiel op deze website, in correspondentie en door telefonisch contact.

COPYRIGHT

Op alle door Dr. Karim verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.
Een bezoeker van dokterkarim.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in Dr. Karim opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Dr. Karim.