Samen sterk voor borstreconstructie

Utrecht, 26 oktober 2015 – Als afsluiting van de Borstkankermaand staan op donderdag 29 oktober diverse poli’s plastische chirurgie van ziekenhuizen in het teken van borstreconstructies. Bezoekers kunnen zich laten informeren over verschillende reconstructieve mogelijkheden, onder andere met live operaties en lezingen. Daarmee wil de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) bijdragen aan betere voorlichting aan vrouwen met borstkanker. Het is essentieel dat vrouwen goed worden voorgelicht, om tijdig en weloverwogen de juiste keuzes te kunnen maken. Het is niet meer nodig zonder borst door het leven te gaan na borstkanker. Voorzitter van de NVPC, prof. dr. René van der Hulst: “We zien vaak dat keuzes te laat worden gemaakt, omdat vrouwen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Vervolgens kunnen zij niet meer voor reconstructie in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat de borst al bestraald is. Dat willen wij doorbreken. Ons advies is te vragen naar een plastisch chirurg voordat de borstoperatie, waarbij de tumor wordt verwijderd, plaatsvindt. Voor veel vrouwen draagt een borstreconstructie bij aan herstel op psychologisch, sociaal en seksueel vlak.”

In diverse ziekenhuizen door het hele land organiseren plastisch chirurgen de ‘Dag van de borstreconstructie’, waarbij bezoekers zich kunnen laten informeren over verschillende methoden van borstreconstructies. Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden. Tijdens gezondheidsmarkten, live seminars en live operaties worden nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd. Op verschillende locaties worden lezingen gehouden en kunnen bezoekers persoonlijk vragen stellen aan plastisch chirurgen.

Van der Hulst: “Wij pleiten ervoor dat vrouwen betere voorlichting krijgen over de mogelijkheden van borstreconstructie. Het is belangrijk dat vrouwen met borstkanker zich bewust zijn van en zich goed laten informeren over de keuzes die zij hebben en het behandelplan dat daarbij hoort. Zo is het bijvoorbeeld vaak mogelijk om aansluitend aan een borstamputatie een borstreconstructie uit te voeren, zodat de patiënt niet ‘plat’ wakker wordt. Bovendien is in veel gevallen een borstamputatie niet meer nodig en kan met een borstsparende operatie de vorm van de borst beter behouden blijven.” De programma’s van de poliklinieken staan vermeld op de website van de NVPC: www.nvpc.nl.

Kwaliteit van leven

Een op de acht vrouwen krijgt gedurende haar leven borstkanker. Borstkanker is hiermee de meest voorkomende kanker bij vrouwen en de tweede oorzaak van aan kanker gerelateerde sterfte bij vrouwen. Omdat de behandeling erg verbeterd is met de ontwikkelingen in borstkankerscreening, chemotherapie, radiotherapie en hormonale therapie, overleven steeds meer vrouwen borstkanker en is er de laatste jaren meer aandacht voor borstsparende en reconstructieve behandelingen. De behandeling van borstkankerpatiënten vindt tegenwoordig steeds vaker in multidisciplinaire teams met plastisch chirurgen plaats. Dankzij een recent gelanceerde richtlijn is de behandeling van borstkanker door een multidisciplinair team inclusief een plastisch chirurg de norm. Daarmee behoort de mogelijkheid tot borstreconstructie een vast onderwerp te zijn van de preoperatieve gesprekken tussen patiënten en specialisten. Het doel is om de zorg voor en begeleiding van borstkankerpatiënten te optimaliseren en zo uiteindelijk te komen tot een algehele verbetering van de kwaliteit van leven van vrouwen met borstkanker. Het is aangetoond dat een borstreconstructie bijdraagt aan het herstel van vrouwen die behandeld worden voor borstkanker, onder andere doordat de psychologische, sociale en seksuele nadelen die samenhangen met het verlies van een borst verminderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *