Desert Flower Surgical Training Centre

Desert Flower Surgical Training Centre

In 2010 is Dr. Refaat B. Karim met zijn team begonnen om besneden vrouwen te reconstrueren. Hij heeft dat vanaf 2012 verder geïntensiveerd in Kliniek Amstelveen. In 2014 is het Chirurgische Training Centrum gestart. Drs. J.J.M.L. Dekker, gynaecoloog, en Dr. R.B. Karim, plastisch chirurg, trainen collega’s uit Europa om deze ingreep in eigen land aan te kunnen bieden.

Op deze manier proberen we zo veel mogelijk besneden vrouwen te helpen. Er wordt samengewerkt met de Desert Flower Foundation Benelux.

Het Stichting bestuur bestaat uit mannen en vrouwen die naar gendergelijkheid en gelijke mensenrechten streven en hebben allen hetzelfde ideaal:

Stoppen van Vrouwelijke Genitale Verminking!

De belangrijkste punten van de Desert Flower Foundation Benelux zijn:

Vergroting van het bewustzijn:

Via Preventie werk: Door middel van workshops, seminars, conferenties, presentaties, liefdadigheid evenementen, online campagnes, etc

Herstel: Door ons Desert Flower Training Centrum proberen we slachtoffers te beschermen en te bevrijden van VGV en hun kwaliteit van leven en te verbeteren te herwinnen.

Desert Flower Foundation Benelux wordt gefinancierd door particuliere giften en niet door overheidssubsidies.
Op deze manier wordt vrijheid van handelen verzekerdheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *